صنایع شیشه سکوریت اسکان

تولیدکننده شیشه های دکوراتیو بادستگاه مستر باهرنوع جاسازی ودیاموندباکیفیت متفاوت

جاسازی های ای تی ام  گیشه ای تراش روی شیشه ایجادانواع ابزارزوی لبه شیشه

صنایع شیشه اسکان تولیدکننده شیشه های دکوراتیو با دستگاه های تمام اتوماتیک مستر  سی ان سی  و  کاتینگ مخصوص شیشه های الگویی

دستگاه کاتینگ باقابلیت برش الگویی بادقت اختلاف حداکثر یک میل ایده های شمارا بر روی شیشه به واقعیت تبدیل می کند

دستگاه مستر انجام امور ابزار بر روی لبه شیشه باتنوع بسیاربالا انجام امورجاسازی درسطح شیشه باکیفیتی بی نطیر ایجاد سوراخ جاسازی تراش اینگریوینگ باتنوع بسیار

دستگاه سی ان سی انجام امور سوراخ کاری بادقت تا یک میلیمتر

بادستگاه های تمام اتومات ایتالیایی دست مارا برای هرفرایندی باز می گذارد