شیشه لمینت

صنایع شیشه اسکان تولیدکننده شیشه های لمینت وضدگلوله

تولیدشیشه های لمینت درانواع مختلف نظیر انواع طلق     چینی      یونی لم(انگلیسی)

دولایه   سه لایه    خام    سکوریت

تولید شیشه ضدگلوله برای اماکن حفاظتی  طلافروشی  صرافی بانک و..

شیشه لمینت چیست؟

تولیدشیشه لمینت به این صورت می باشدکه دولایه شیشه راباموادی به نام رزین به هم می چسبانیم که پس ازخشک شدن دارای استحکام بسیاربالایی می باشد.شیشه ضدگلوله نیزباهمین فرایندتولیدمی گردد.

لازم به ذکر می باشد برای تولیدشیشه ضدگلوله حتما بایدازسه لت شیشه به صورت خام استفاده گردد نه سکوزیت

و نیز موردذکرشده دربالاتولیدلمینت به صورت دستی می باشد این فرایندبه صورت اتوماتیک نیزانجام میگردد که بادستگاهی به نام اتوکلاپ می باشدوبجای موادرزین ازطلق استفاده میگردددرضخامتهای متفاوت ازجمله طلق36.       طلق76.          طلق1.52

امروزه استفاده ازشیشه لمینت دربرجهاوساختمانهای دارای ارتفاع بلند ازملزومات ساختمانسازی می باشد بادلیل امنیت شیشه لمینت به دلیل اینکه درصورت شکست سرجای خودباقی می ماند وفرو ریزش نمی کند 

قیمت شیشه لمینت براساس نوع شیشه ونوع فرایند لمینت یا نوع طلق مشخص می گردد 

لازم به ذکر می باشد لمینت طلق به دوصورت می باشد 

pvb

evb

که مورد اول با دستگاه اتوکلاو ومورد دوم با پرس گرم تولید میگردد

استفاده ازطلقهای رنگی امروزه برای دکوراسیون داخلی ونما کاربردهای فراوانی پیداکرده است

شیشه خم لمینت

لمینت شیشه خم نیز فرایندی متفاوت نصبت به لمینتهای دیگر می باشد زیرا این نوع فرایند پیچیدگیهای خاص خودش رادارد که اردوشیشه خم شده با شعاع یکسان ونوع لمینت ایجاد می گردد