صنایع شیشه اسکان تولیدکننده tempered glassشیشه سکوریت  از ضخامت 4 تا 20 میل به صورت ساختمانی دکوراتیو صنعتی چاپدار print و خمbend

امروزه دیگربرای تمامی مصارف شهری وصنعتی ازشیشه سکوریت security استفاده می گردد. شیشه هایی که تحمل ضربه پذیری آنهاتا4برابر بیشترازشیشه های غیرسکوریتnot security می باشد و همینطور تحمل آن نصبت به حرارت وگرما tempered بسیاربالاتر می باشد

tempered glassشیشه سکوریت security چیست؟

نوعی فرایند بر روی شیشه خام که براثرحرارت وسپس سرما  که درسطح ایجاد می شوددارای نوعی تنش ملکولی خاص میگردد که این شیشه را از نظر تحمل ضربه و حرارت مقاوم می کند. لازم به ذکر میباشد بر اثر فشار شدید و شکست شکل این نوع شیشه به صورت تکه های ریز مانند تصویر زیر می شود که میزان حادثه پذیری رابه صفر می رساند

شکست شیشه سکوریت

 

شیشه های سفید به دو صورت می باشد

کریستال ومعمولی که شیشه های کریستال دارای شفافیت بسیار بالا تری نصبت به شیشه های معمولی می باشد و بیشتر در مصارف دکوراتیو استفاده می شود درشکل زیر تفاوت شیشه کریستال با معمولی را مشاهده می فرمایید.

 

شیشه سکوریت

شیشه های رنگی شیشه هایی هستندکه باترکیب اکسید فلزات همراه با ترکیبات اصلی تولید شیشه تهیه میگردد

بطور مثال شیشه های سبز با ترکیب اکسیدآهن بهمراه مواد اصلی تشکیل دهنده شیشه تولید می گردد 

شیشه آبی بااضافه کردن کات کبود به مواداصلی تشکیل دهنده شیشه تولیدمی گردد

وبرای تولیدشیشه رفلکس ازفرایندکوت کردن سطح شیشه به وسیله جیوه انجام می گردد

اسکان بهترین وارزانترین ارائه دهنده شیشه سکوریت به دلیل دارابودن خط تولید کادر کارشناسی مجرب طراحی و تیم اجرای باسابقه تمامی مراحل نقشه برداری وطراحی تولید و اجرای کار با طرح استفاده از یراق الات بروز ومدرن قفلهای برقی دربهای اتومات استفاده ازشیشه های هوشمند مفتخراست پروژه های کاری شمارا ازصفرتا صد به اجرا درآورد