شیشه خم

صنایع شیشه سکوریت اسکان

tempered glass 

تولیدکننده شیشه های خم متقارن سکوریت bend tempered glass

از شعاع 500  میلیمتر به بالا به صورت سکوریت tempered glass ازابعاد 350*350 تاابعاد 2400*3600 میلیمتر

مصارف شیشه خم bend glass در نماهای مراکزتجاری ومسکونی بازشوهای دستی واتوماتیک آسانسورها دوردوشی های شیشه ای خم bend glass ودکوراسیون داخلی

نمونه اجرا شده شیشه خم

تفاوت بارز تولید این شیشه نصبت به نمونه های قالبی وسنتی این میباشد که شیشه خم سکوریتbend glass دارای استحکام ضربه بسیاربالا تا5برابر بیشتر و تحمل حرارت تا 350درجه سانتگراد را دارا می باشد درصورتی که شیشه های خم قالبی سکوریت نیستnot tempered glass وهمان شیشه خام حالت داده شده می باشد.

 

صنایع شیشه اسکان دارای دودستگاه کوره خم می باشد که هرکدام برای نوع خاصی ازخم مورد استفاده قرار می گیرد

مورد اول برای شعاع 500 میلیمتر به بالا با تولید ابعاد تا 950*2000 برای شیشه های مصارف صنعتی و دور دوشی و…

کوره دوم ازشعاع 1000 میلیمتر به بالا باتولید ابعادتا 2400*3600 برای شیشه های مصارف ساختمانی نما اسانسور درب های ورودی و…

 

قیمت شیشه خم براساس مقدارشعاع وارده به شیشه ونوع شیشه بدست می اید

لمینت شیشه خم نیز فرایندی متفاوت نصبت به لمینتهای دیگر می باشد زیرا این نوع فرایند پیچیدگیهای خاص خودش رادارد که اردوشیشه خم شده با شعاع یکسان ونوع لمینت ایجاد می گردد