شیشه خم

انواع:

شیشه خم قالبی

شیشه های خمی که با کوره های صندوقی تولید می گردد وبا قالبهای فلزی وگچی شیشه را با حرارت وقرار دادن در قالب به شکل دلخواه در می آورندکه اصطلاحا خم سنتی نیز عنوان میگردد در این نوع خم شیشه خام هست وغیر سکوریت

شیشه خم سکوریت

دراین فرایند از کوره سکوریت استفاده می گرد به این صورت که بعد از حرارت ونرم شدن شیشه داخل کوره به قسمت خنک کننده هدایت می گردد که پس از خم شدن شیشه طبق شعاع در قسمت خنک کننده بلافاصله با فشار باد خنک می گردد که این فرایند اصطلاحا سکوریت کردن شیشه اطلاغ می گردد که استحکام بالاتری نصبت به خم صندوقی دارد

صنایع شیشه سکوریت اسکان

 bend tempered glass 

تولیدکننده شیشه های خم متقارن سکوریت bend tempered glass وخم قالبی غیر متقارن

شیشه خم متقارن از شعاع 500  میلیمتر به بالا به صورت سکوریت tempered glass ازابعاد 350*350 تاابعاد

2400*3600 میلیمتر

مصارف شیشه خم bend glass در نماهای مراکز تجاری و مسکونی بازشوهای دستی و اتوماتیک آسانسورها

دوردوشی های شیشه ای خم bend glass و دکوراسیون داخلی ویترینی و لمینت 

نمونه اجرا شده

تفاوت بارز تولید این شیشه نصبت به نمونه های قالبی وسنتی این میباشد که شیشه خم سکوریتbend glass

دارای استحکام ضربه بسیار بالا تا 5 برابر بیشتر و تحمل حرارت تا 350 درجه سانتگراد را دارا می باشد درصورتی که

شیشه های خم قالبی سکوریت نمی باشد not tempered glass  و همان شیشه خام حالت داده شده می

باشد.

 

صنایع شیشه اسکان دارای دودستگاه کوره خم می باشد که هرکدام برای نوع خاصی از خم مورد استفاده قرار

می گیرد.

مورد اول برای شعاع 500 میلیمتر به بالا با تولید ابعاد تا  950*2000  برای شیشه های مصارف صنعتی و دور

دوشی  هود آشپزخانه دکوراتیو و…

کوره دوم ازشعاع 1000 میلیمتر به بالا با تولید ابعادتا  2400*3600 برای شیشه های مصارف ساختمانی نما

آسانسورهایی با نمای شیشه درب های ورودی  گیت ورودی هتل مراکزتجاری و…

 

قیمت براساس مقدارشعاع وارده به شیشه ونوع شیشه بدست می اید.

لمینت شیشه خم نیز فرایندی متفاوت نصبت به لمینتهای دیگر می باشد زیرا این نوع فرایند پیچیدگیهای خاص

خودش را دارد که از دو شیشه خم شده با شعاع یکسان ونوع لمینت ایجاد می گردد.