شیشه های بین کابینتی و دیوارپوش های شیشه ای رنگی چاپدار شیشه هایی هستند با طرح ها رنگها وچاپهای خلاقانه مطابق با دیزاین خانه ها که امروزه باتقاضای بالایی به دلیل شفافیت وسرزنده بودن رنگ وطرحهای موجود درآن روبرو گشته است

قابل استفاده در اداره جات شرکتها ویلا خانه وپاسازهای تجاری

تیم اسکان مفتخراست تا با کالیته های رنگی وطرح های خود رضایت هر سخت پسندی راجلب کند

اجرا ونصب این نوع دیزاین ها نیز با تیمی باتجربه با کمترین زمان ممکن صورت می پذیرد